kesowo kesowo bip
 
 
print

2009-04-06 14:44:29

Informacje


    7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej i reformy KRUS. Gminy otrzymują też wsparcie dla lepszego aktywizowania lokalnej społeczności, pomoc w identyfikacji lokalnych liderów, motywowaniu ich do działania oraz w zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych.

    Do programu zakwalifikowano 500 na 2,5 tys. polskich gmin. Wybrano te gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które są w najgorszej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, peryferyjność położenia, liczba klientów pomocy społecznej, struktura demograficzna, niekorzystna struktura gospodarcza i mała aktywność społeczna.

    W ramach Programu Integracji Społecznej  gminy otrzymają w sumie ok. 40 mln euro Wysokość finansowania realizacji projektów mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu będzie zależeć m.in. od skali problemów i liczby korzystających z pomocy społecznej. Średnio będzie to ok.  20 tys. EURO rocznie przez cały czas trwania Programu. Zanim jednak gmina otrzyma środki z Programu, musi opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych i na jej podstawie zaplanować konkretny projekt usług społecznych, na który otrzyma dofinansowanie. W ten sposób zostanie przygotowanych szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację rozmaitych grup wykluczonych. Podkreślić należy, że program nie jest działaniem typowym dla pomocy społecznej, chodzi o integrację, a nie o działania ograniczające się do osób w trudnej sytuacji życiowej. Finansowane będą projekty skierowane do trzech grup beneficjentów: osób starszych, dzieci, rodzin.

Źródło: www.ppwow.gov.pl

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Urowski
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 06.04.2009 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2009 14:45
Liczba wyświetleń: 3815

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje 06.04.2009 14:44 Grzegorz Urowski
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI