kesowo kesowo bip
 
 
print

2009-04-10 10:34:19

Stowarzyszenia i związki


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa


Główna 7
Telefon: (052) 334 40 92 

Zarząd:
 

Prezes: Aleksandra Błażejewska
Wiceprezes: Jaskulski Michał
Członek Zarządu : Alicja  Kaszyńska 
                               
Renata Malinowska
                                Sławomir Majnert
                                Beata Wiśnioch 
           
                     Ewa Ossowska
 


Obszar działania:

 • wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Kęsowa
 • poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki    


Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn


Główna 10

Telefon: 885 420 841 


Zarząd:


Prezes: Tomasz Gumińśki
Sekretarz: Ewa Wróblewska
Wiceprezes: Jarosław Wróblewski
Członek Zarządu: Waldemar Szóstak

Skarbnik: Ewa Giersz

 

Obszar działania:

 • działanie na rzecz rozwoju i promocji wsi Piastoszyn
 • propagowanie walorów wsi Piastoszyn m.in. turystycznych i agroturystyczny6ch oraz działania na rzecz ich ochrony
 • inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, itp., we wsi Piastoszyn i na jej rzecz


Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno


Pamięci Narodowej 18/1

Telefon: (052) 334 16 41


Zarząd:
 

Prezes: Ewa Szczypiorska
Wiceprezes: Krzysztof Zdanowski
Sekretarz: Aleksandra Wegner
Skarbnik: Marta Pril
Członek zarządu: Tadeusz Klunder 


Obszar działania:

 • wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju: społecznego, kulturalnego, gospodarczego sołectwa Żalno  

 

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa


Pamiętowo 16
Telefon: (052) 334 45 04 

Zarząd: 

Prezes: Karol Gutsze
Sekretarz: Janina Marciniak
Członek Zarządu: Marek Leśnicki
                               Renata Borowiecka – Gutsze
                               Lucyna Brzezińska

                               Kazimierz Kozłowski

 

Obszar działania :

 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
 • wspieranie lokalnego środowiska społecznego, kulturalnego, gospodarczego i oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom


Międzyszkolny Klub Sportowy w Kęsowie


Szkolna 11

Telefon: (052) 334 40 99 


Zarząd:


Prezes: Andrzej Kaszyński
Sekretarz: Marek  Tyda
Skarbnik: Sabina Smaglinska
Członkowie: Danuta Tyda 


Obszar działania:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych


Ludowy Klub Sportowy w Kęsowie

 


Szkolna 11

Telefon: (052) 334 40 99 

Zarząd: 

Prezes: Marek Tyda
Skarbnik: Sabina Smaglinska-Biesek
Kierownik: Mirosław Bałazy
Członek Zarządu: Andrzej Kaszyński 
                
               Sylwester Szulerecki
                               Alicja Remus 


Obszar działania:

 • rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu


UKS „Poraj” Żalno

Szkolna 1

Telefon: (052) 334 16 20 


Zarząd:


Prezes: Andrzej Jordan
Sekretarz: Dariusz Szulc
Członek: Krzysztof Dereszyński
                Maria  Szweda

                Ewa Szczypiorska

 

Obszar działania:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, a także pomoc ze strony samorządu terytorialnego
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 

Stowarzyszenie „Pomóżmy gminie Kęsowo” 


Główna 19

Telefon: 669 752 030

 
Zarząd:

Prezes: Damian Kożuch
Skarbnik : Lucyna Nowak
Członek: Marek Wilkowski
                Małgorzata Krygowska
                Kinga Juszczyk                


Obszar działania:

 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
 • wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego i oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
  

Informacje o artykule

Autor: Beata Wiśnioch
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 10.04.2009 10:34
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2009 09:46
Liczba wyświetleń: 1790

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stowarzyszenia i związki 10.04.2009 10:38 Grzegorz Urowski
2 Stowarzyszenia i związki 10.04.2009 10:34 Grzegorz Urowski
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI