kesowo kesowo bip
 
 
print

2014-12-15 10:05:43

Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 28 grudnia 2011r. pomiędzy Gminą Kęsowo oraz Gmina Gostycyn w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej i powierzenia przez Gminę Gostycyn Gminie Kęsowo od dnia utworzenia Straży Międzygminnej wykonywanie zadań własnych w zakresie porządku publicznego, tj. zadania określonego w art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 3, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z póżn. zm.).

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik U_7_2014.pdf 2014-12-15 10:05:48 Urowski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Adam Jakubczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 15.12.2014 10:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 197

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI