kesowo kesowo bip
 
 
print

2014-12-22 13:02:28

III Sesja Rady Gminy w Kęsowie


Informujemy, że na dzień 30 grudnia br. (wtorek) o godzinie 1100 w WDK Kęsowo zwołana została III Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:

1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z II sesji
2. Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z II sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo Na lata 2015-2024
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2015”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi dotyczącej działalności Wójta.
11. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
12. Zakończenie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 22.12.2014 13:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 181

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI