kesowo kesowo bip
 
 

Artykuł archiwalny

print

2016-07-06 14:41:49

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica – Wielki Mędromierz, na działkach o nr ewid. 740/23, 748, obręb Kęsowo, gmina Kęsowo

Informacje o artykule

Autor: Adam Jakubczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 06.07.2016 14:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 80

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI